Instruktorzy

dr Ada Holak

dr Ada Holak – prowadzi kursy: Pierwszej Pomocy oraz kursy dla Ratowników i Ratowników Medycznych.

Ratownik medyczny, instruktor Emergency First Response, wieloletni nauczyciel ratowników medycznych w Medycznym Studium Zawodowym, wykładowca i kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Rehabilitacji na kierunku ratownictwo medyczne. Pracuje w pogotowiu ratunkowym Falck Medycyna – kierownik dwuosobowych zespołów ratownictwa medycznego.

mgr Aleksandra Woszczyk

Terapeutka mięśni dna miednicy, Coach PelviFly, instruktorka PFS – sport bezpieczny dla Kobiet, a także mama 2 córek i biegaczka.

Zajmuje się wsparciem zdrowia kobiet na każdym etapie życia: od momentu przygotowania do ciąży, przez 9 miesięcy ciąży, a następnie w połogu i czasie po ciąży, aż do menopauzy.

Pomaga swoim pacjentkom poradzić sobie z problemami i dysfunkcjami w obrębie miednicy, m.in.: nietrzymaniem moczu, obniżeniem narządów, bolesnymi miesiączkami czy bolesnym współżyciem.

W gabinecie prowadzi terapię i odpowiednio dobrany trening indywidualny, a na warsztatach grupowych edukuje w kwestiach profilaktyki zdrowia dna miednicy i świadomej kobiecości.

Jako PelviCoach prowadzi także zdalne treningi i terapię za pomocą sondy PelviFly.

https://aleksandrawoszczyk.pl/

mgr Katarzyna Łapacz

Magister fizjoterapii i naturopatka, w 2022 roku zdobyła dyplom akupunkturzystki kończąc 3letnią szkołę medycyny chińskiej w Instytucie Medycyny Chińskiej i Integracyjnej w Krakowie. Praktykowała medycynę chińską pod okiem nauczycieli z Izraela, Rosji, Ukrainy i USA. Absolwentka kilkudziesięciu kursów medycyny integracyjnej i fizjoterapeutycznych. Od 2012 roku zajmuje się pracą z kobietami w okresie okołoporodowym oraz z dolegliwościami ginekologicznymi wykorzystując techniki medycyny integracyjnej – terapie manualną, terapię powięziową, pinoterapię, igłowanie suche, akupunkturę, hirudoterapię.

Właścicielka Sztuki Odnowy, prowadzi dwa gabinety terapii integracyjnej w Warszawie.

Więcej info: https://www.sztukaodnowy.pl/nasz-zespol

dr Marcin Rosiński

dr Marcin Rosiński – wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Rehabilitacji (przedmiot: „Anatomia palpacyjna”), praktyk z 15-letnim stażem, uczestnik wielu szkoleń z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej (m.in. Kaltenborn-Evjenth, PNF, McKenzie, Terapia tkanek miękkich, FOI, Kinesiotaping).

Autor 3 publikacji książkowych („Rehabilitacja. Nauka chodu” wyd. PZWL, „Terapia manualna wybranych dysfunkcji kończyny górnej i dolnej” wyd. Elamed) oraz kilkunastu artykułów w czasopismach branżowych „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” oraz „Rehabilitacja w Praktyce”.

dr Elżbieta Trylińska-Tekielska

Psycholog kliniczny, osobowości.Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Kierownik kierunku Psychologia Medyczna.
Psycholog hospicyjny Hospicjum Caritas, a w latach 2000-2015, koordynator wolontariatu.

Naukowo zajmuje się wpływem określonych predyktorów na wybory pracy w warunkach ekspozycji (ekstremalnych) oraz analizą prawdopodobieństwa występowania konkretnych zachowań będących następstwem tych wyborów. W kręgu zainteresowań znajdują się możliwości przewidywania i prognozowania zachowań w dużych populacjach.
Interesuje się metodologią badań, konstruowaniem narzędzi badawczych.

Prowadzi w Wyższej Szkole Rehabilitacji zajęcia z zakresu psychologii osobowości, klinicznej oraz przygotowuje do pracy w warunkach zagrożenia.
Publikuje prace z zakresu psychologii osobowości, traumatologii, predyspozycji zawodowych (analiza zespołów)
Prywatnie interesuje się sportem. Jest instruktorem karate (3Dan). Muzyka jest jej druga pasją – muzyka sakralna, gra na organach.

dr Joanna Surowińska

Fizjoterapeuta, terapeuta Metody Vojty, posiadająca międzynarodowy certyfikat nauczyciela metody Vojty Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Prezes Manus Medica Centrum Fizjoterapii i Wspomagania Rozwoju. Autorka m.in. „Metoda Vojty. Praktyczny poradnik dla rodziców

www.joannasurowinska.pl

mgr Zygmunt Bartosiewicz

Absolwent Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie.  Po obronie pracy magisterskiej podjął pracę na uczelni jako nauczyciel akademicki na Wydziale Rehabilitacji (wykładany przedmiot: anatomia prawidłowa człowieka).

Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu treningu medycznego, terapii manualnej i wnioskowania klinicznego wg standardów IFOMPT, pracuje jako nauczyciel akademicki na Wyższej Szkole Rehabilitacji oraz prowadzi Klinikę Fizjoterapii, której jest założycielem. W Kwietniu 2020 będzie prowadził warsztaty na II Konferencji KIF w Krakowie.

W 2018 roku zdał egzamin na terapeutę OMT wg standardów IFOMPT przed międzynarodową komisją.

Autor wielu badań i publikacji z zakresu profilaktyki i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. Jest także certyfikowanym terapeutą z Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept oraz Medycznego Treningu Terapeutycznego. Klinicznie pracuje z pacjentami od ponad 12 lat.

Ma bardzo duże doświadczenie w praktycznej pracy z pacjentami – zapraszamy do zapoznania się z opiniami >>.

mgr Sylwia Williams

Pracuje z dziećmi przez większość swojego dorosłego życia. Z wykształcenia jest Fizjoterapeutą, Terapeutą Integracji Sensorycznej oraz Instruktorem Masażu Shantala.

Fascynują ją dzieci, ich rozwój oraz zabawa z nimi. Pracuje nie tylko z dziećmi, ale również z rodzicami. Powadzi warsztaty dla rodziców, na których uczy ich jak masować swoje dzieci oraz jak mogą wspierać sensoryczny, motoryczny i społeczny rozwój dziecka. Poprzez połączenie integracji, masażu, gimnastyki i zabawy można wiele osiągnąć.

Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych dziewczynek. Uwielbia podróże, dobre towarzystwo i sushi 😉

Tadeusz Kubiak

Tadeusz Kubiak – prowadzi ćwiczenia praktyczne na kursie masażu I i II stopnia

Fizjoterapeuta, absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji na kierunku Fizjoterapia. Absolwent Niepaństwowego Medycznego Studium Zawodowego w Bydgoszczy na Kierunku: Masaż leczniczy. Ukończył Certyfikowany kurs terapii manualnej tkanek miękkich,kurs relaksacji poizometrycznej oraz kurs akupresury. Posiada wieloletnie doświadczenie jako technik masażysta, które zdobył pracując m.in. w Poliklinice Centralnego Szpitala Klinicznego WAMInstytucie Reumatologicznym w Warszawie oraz Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie. Obecnie pracuje jako fizjoterapeuta w Centrum Rehabilitacji Curatum.

dr Anna Kopiczko

Dr Anna Kopiczko prowadzi kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała oraz kurs instruktora odnowy biologicznej, a także warsztaty piłki, taśmy, BOSU oraz warsztaty Roller- zastosowanie w treningu i usprawnianiu oraz formy aktywności w wodzie.

Absolwentka studiów magisterskich i studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od dzieciństwa związana z aktywnych trybem życia i sportem wyczynowym. Trenowała piłkę ręczną i narciarstwo biegowe jednak największe sukcesy odniosła w lekkiej atletyce w biegach na 400 metrów przez płotki.

Swoje doświadczenie sportowe wykorzystuje z powodzeniem w pracy nauczyciela akademickiego jak i instruktora sportu o specjalności fitness nowoczesne formy gimnastyki. Posiada uprawnienia trenera II klasy lekkiej atletyki, instruktor TRX Suspension Training, instruktora gimnastyki korekcyjnej, instruktora narciarstwa klasycznego.

Zainteresowania badawcze to w szczególności wpływ aktywności fizycznej i zwyczajów żywieniowych na stan tkanki kostnej u kobiet.
Uczestniczka wielu konferencji naukowych i autorka artykułów z zakresu nauk o żywieniu człowieka i nauk o kulturze fizycznej.
Rozprawę doktorską pt.: Aktywność fizyczna i żywienie a gęstość mineralna tkanki kostnej kobiet po 40 roku życia obroniła z wyróżnieniem.

 

mgr Paula Lisowska

mgr Paula Lisowska – prowadzi kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy.

Absolwentka Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością nowoczesne formy gimnastyki, instruktor gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej wad postawy. Absolwentka kursów i warsztatów związanych z treningiem funkcjonalnym, wykorzystaniem sprzętów w różnych formach zajęć, ćwiczeniami siłowymi oraz prozdrowotnymi.

Od ponad 10 lat współpracuje z klubami fitness, gdzie zajmuje się prowadzeniem rekreacyjnych i prozdrowotnych ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych treningów personalnych z osobami po urazach, z bólami kręgosłupa oraz pragnącymi schudnąć. Największą satysfakcję przynoszą jej jednak zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi oraz młodzieżą.

mgr Artur Kopeć

Fizjoterapeuta z 7-letnim doświadczeniem, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczestnik 4- letnich studiów osteopatycznych w FICO (Flanders International College of Osteopathy). Właściciel nowoczesnej Przychodni ArkoMed w Warszawie, założyciel firmy szkoleniowej OsteoSense. Wykładowca na konferencji badawczo-naukowej w Okunince w 2019 roku i targach Beauty Forum w Global Expo w Warszawie. Fizjoterapia to jego pasja. Uczestnik w wielu kursach i szkoleniach terapii manualnej, medycyny ortopedycznej, medycyny osteopatycznej Doświadczenie zdobywał w placówce ORTO oraz uczestniczył w praktykach zawodowych w Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji oraz Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej AWF. Biorąc czynny udział w warsztatach i szkoleniach cały czas pogłębia swoją wiedzę. Dodatkowo pasjonat motoryzacji i sportów walki.

dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Łyp

dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Łyp, prof. WSR prodziekan ds. nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Jest autorem i współautorem ponad dwustu artykułów naukowych i ponad stu dwudziestu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współpracował przez wiele lat z Wydziałem Rehabilitacji AWF w Warszawie oraz Katedrą i Kliniką Rehabilitacji WUM. Jest promotorem ponad trzystu prac licencjackich, magisterskich a ponad pięćset zrecenzował. Prowadzi wykłady dla studentów uniwersytetów w Valencji, Gironie, Toledo, Juen, Chieti-Pescara, Faro i Elche-Alicante.

mgr Anna Sikorska

Mgr Anna Sikorska – fizjoterapeutka, ortoptystka, terapeutka SI, hipoterapeutka, wykładowca akademicki. Od lat pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących fizjoterapii w neurologii, wad postawy i skolioz oraz technik tkankowych. Prywatnie fanka jazdy konnej. 

Adrian Woźny

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale Lekarskim, kierunku Fizjoterapia – magister fizjoterapii (2006). Stacjonarne studia doktoranckie ukończył w 2010 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Ukończył liczne licencjonowane kursy z zakresu medycyny ortopedycznej i sportowej. W 2006 uzyskał tytuł Certyfikowanego Terapeuty Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Cert. MDT). W 2009 roku w Rio de Janeiro zakończył egzaminem program dyplomowy, dołączając do wąskiego grona terapeutów dyplomowanych Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Dip. MDT), po czym rozpoczął dwuletnie kształcenie zakończone w 2012 roku zdobyciem uprawnień instruktorskich. Od 2013 roku samodzielnie prowadzi szkolenia z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) wg. Metody McKenziego. Zainteresowanie działalnością naukową zaowocowało ukończeniem studiów doktoranckich (2010) i pracą dydaktyczną na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie prowadził zajęcia z fizjoterapii, anatomii, masażu, metod specjalnych oraz terapii manualnej. Pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu i wkrótce otworzył prywatną praktykę, którą prowadzi do dzisiaj we współpracy z Melon Clinic. Jego zainteresowania i zdobyta wiedza pozwoliła mu współpracować z licznymi klubami i ośrodkami sportowymi i rozwijać swoją pasję w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów cierpiących z powodu schorzeń narządu ruchu.  

Ukończył wiele kursów podyplomowych i uczestniczył w licznych stażach klinicznych, szkoleniach i konferencjach na całym świecie. Współpracuje z wieloma specjalistami z zakresu medycyny, fizjoterapii i psychologii. Cyklicznie bierze udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, zarówno jako prelegent, jak i słuchacz, zdobywając wiedzę pozwalającą sprostać najwyższym wymaganiom uczestników, prowadzonych przez siebie szkoleń. 

Z pasji do sportu łączy funkcję Prezesa Klubu Siatkarskiego Tubądzin Volley MOSiR Sieradz z pracą w charakterze Dyrektora Medycznego i fizjoterapeuty tego klubu. 

Prywatnie – pracoholik z pasji, nie zapominający o wartościach rodzinnych i domowych. Interesuje się filozofią i naukami podstawowymi. Wciąż rozwija się na polu osobistym, zgłębiając literaturę naukową. 

Swoją pasję – współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi, łączy z powodzeniem w życiem osobistym. Ceni sobie spokój wewnętrzny i przebywanie w otaczającym świecie. 

Rajmund Tomczakowski

Ukończył studia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie uzyskując w 1998 roku tytuł magistra fizjoterapii. Uczestnictwo w licencjonowanych kursach z zakresu Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth i PNF oraz uzyskanie w 2000 roku tytułu Certyfikowanego Terapeuty Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Cert. MDT), umożliwiło mu wyspecjalizowanie się w diagnozowaniu i terapii schorzeń kręgosłupa i kończyn. 

W 2002 roku rozpoczął szkolenie w ramach programu dyplomowego Międzynarodowego Instytutu McKenziego w Austin w Stanach Zjednoczonych. Zakończył je w 2003 roku w Rzymie zdając egzamin i uzyskując Dyplom z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (Dip. MDT). 

Po ukończeniu dwuletniego stażu jako asystent instruktora, otrzymał w 2007 roku uprawnienia instruktora Metody McKenziego. W okresie ostatnich dwudziestu lat pracował w kilku warszawskich klinikach medycznych, a od 2008 roku wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę i doświadczenie prowadząc indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną. Aby stworzyć swoim pacjentom warunki do profesjonalnej i kompleksowej terapii pozostaje w stałym kontakcie ze specjalistami z wielu dziedzin medycyny oraz wiodącymi placówkami diagnostyczno-leczniczymi. Jako nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie stara się nieustannie poszerzać i utrzymywać na najwyższym poziomie swoje zawodowe i dydaktyczne kwalifikacje. Autor i współautor kilku publikacji naukowych, uczestnik i prelegent podczas licznych kongresów i konferencji poświęconych tematyce diagnozowania i leczenia narządu ruchu (Włochy, Francja, Grecja, Dania, Finlandia, Brazylia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia).  

Prywatnie – miłośnik morza i obcowania z naturą, aktywnie uprawiający kitesurfing i biegi długodystansowe. Zwolennik poza-internetowej i poza-SMS-owej – bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej. 

Julita Panufnik

Absolwentka psychologii klinicznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie (specjalizacja: psychologia osiągnięć w sporcie, biznesie, na scenie i psychologia zdrowia) oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego ukończonych na Uczelni Nauk Społecznych w Warszawie. Od wielu lat związana ze środowiskiem akademickim zarówno jako pracownik administracyjny (biuro karier) oraz nauczyciel akademicki. Zdobywała doświadczenie w prowadzeniu zajęć (łącząc wiedzę min. z psychologii klinicznej, rozwoju zawodowego oraz komunikacji w biznesie) pracując na kilku uczelniach. Prowadząc warsztaty chętnie wykorzystuje aktywne metody – burza mózgów, praca w grupach, ćwiczenia, przywiązując dużą wagę do przyjaznej, otwartej atmosfery w sali zajęciowej. Miłośniczka tańca towarzyskiego, malarstwa, aranżacji wnętrz, strażak ratownik OSP.

Milena Nosek

mgr Milena Nosek – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dietetyk Polskiego Baletu Narodowego, wykładowca Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Entuzjastka podróży, teatru i tańca. Admiratorka kuchni śródziemnomorskiej. Autorka książek o tematyce zdrowotnej, wypowiedzi eksperckich i bloga. Laureatka nagrody Lidera w dziedzinie psychodietetyki magazynu Businesswoman&life 2022.

dr Barbara Sokołowska

Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle, wykładowca w Wyższej Szkole Rehabilitacji, krytyk literacki. Publikowała w „Nowej Okolicy Poetów”, „Toposie”, „Pressjach”, „Twórczości”. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury otrzymała Nagrodę Miasta Jasła.

Autorka książki „Dlaczego tamtych stron zapomnieć nie ma mocy… Kresy w twórczości Juliana Wołoszynowskiego”, współautorka „Storytelling w nauczaniu. Jak budować, opowiadać i wysłuchiwać historie. Poradnik dla nauczycieli”.