Promocja!

Diagnostyka funkcjonalna i terapia w leczeniu zespołów bólowych odcinka lędźwiowego wg standardów IFOMPT

999,00 

Terminy:
po utworzeniu grupy

Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl

 

Kategoria:

Opis

Zapraszamy na kurs Diagnostyka funkcjonalna i terapia w leczeniu zespołów bólowych odcinka lędźwiowego wg standardów IFOMPT – z prezentacją na pacjencie.

Kurs jest tak stworzony aby kursant poznał dokładnie najważniejsze, najczęściej stosowane oraz najskuteczniejsze techniki badania i leczenia lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Jednym z głównych założeń prowadzącego jest nauczenie kursantów jak samodzielnie zrozumieć proces badania i terapii pacjenta, a nie ponowne wyłożenie suchych technik, których nie potrafimy później przenieść do pracy z pacjentem.

Kurs poprowadzi mgr Zygmunt Bartosiewicz, wieloletni praktyk, certyfikowany terapeuta z Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept oraz Medycznego Treningu Terapeutycznego a także terapeuta OMT wg standardów IFOMPT.

Zakres szkolenia między innymi obejmie:

 • anatomię i biomechanikę istotną dla klinicznego aspektu pracy z pacjentem,
 • techniki różnicowania bólu (źródło: dysk, mięsień, staw, nerw)
 • rozumowanie kliniczne
 • techniki badania
 • neurodynamika
 • techniki pracy manualnej
 • stopniowanie leczenia (planowanie terapii)
 • dyskusja na temat: ile pracy manualnej a Funkcjonalnej Terapii Kognitywnej (CFT)
 • dyskusja na temat: czy przy dyskopatii powinniśmy pacjenta uczyć zginać kręgosłup lędźwiowy czy
 • uważnie kontrolować lordozę odcinka lędźwiowego przy każdym ruchu pochylania?
 • dyskusja na temat: czy ćwiczenia – przysiad ze sztangą, martwy ciąg, Jefferson curl powinniśmy stosować u pacjentów z problemami z kręgosłupem lędźwiowym?
 • dobór odpowiednich ćwiczeń stabilizacyjnych oraz mobilizujących odcinek lędźwiowy kręgosłupa.
 • aspekty psychologicznej pracy z pacjentem
 • kurs będzie prowadzony w myśl koncepcji Evidence-informed practice – która to opisuje obecną sytuację w fizjoterapii tzn.: dowody naukowe nie są dostępne dla wszystkich decyzji.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • Studentów fizjoterapii po pierwszym roku
 • Fizjoterapeutów
 • Osteopatów
 • Terapeutów Manualnych

Ramowy program szkolenia:

 1. Co to jest OMT?
 2. Co to jest IFOMPT i dlaczego powinniśmy znać jego standardy?
 3. Co to jest rozumowanie kliniczne (ang. Clinical Reasoninng)?
 4. Szczegółowe omówienie procesu wywiadu:
  • teoria muru ceglastego,
  • schemat wywiadu z rozumowaniem klinicznym,
  • jak tworzyć i czytać Body Chart.
 5. Szczegółowe omówienie procesu badania które będzie zawierać:
  • Oglądanie z korekcją
  • Wstępną palpację
  • Demonstrację Funkcjonalną z różnicowaniem
  • Testy aktywne
  • Badanie neurologiczne
  • Badanie neurodynamiczne z różnicowaniem
  • Testy bierne (testy kątowe)
  • Palpacja
  • Testy bierne dodatkowe (testy linijne)
  • Testy szczegółowe
  • Ponowna ocena
 6. Nauka techniki badania:
  • Segmentarne testy kątowe (zgięcie, wyprost, rotacja, skłon)
  • Liniowe testy (ruchy PA (Posterior Anterior), uPA (unilatelarne PA))
  • Terapia tkanek miękkich
  • Standaryzacja i interpretacja SLUMP TEST
  • Test PKB (Slump na boku dla nerwu udowego)
  • Test PNF (Passive Neck Flexion)
  • SLR z różnicowaniem dla nerwu strzałkowego, piszczelowego i łydkowego

Prowadzący: Mgr Zygmunt Bartosiewicz