Promocja!

Diagnostyka rentgenowska

Original price was: 599,00 zł.Current price is: 499,00 zł.

Terminy:
w trakcie ustalania

Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl

Kategoria:

Opis

Badanie radiologiczne mimo ponad stu lat stosowania w diagnostyce obrazowej jest nadal jednym z istotnych jej elementów. Szkolenie w zakresie diagnostyki rentgenowskiej narządu ruchu będzie oparte na omówieniu najczęściej spotykanych zmian dotyczących wad wrodzonych narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa i klatki piersiowej. Diagnostyki rentgenowskiej okresu rozwojowego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem jałowych martwic kości. W sferze zainteresowań kursu znajdą się również zmiany zwyrodnieniowe pierwotne i wtórne kręgosłupa jak i stawów obwodowych. Kurs obejmował będzie również zagadnienia związane ze znaczeniem badania rentgenowskiego w diagnostyce Pozastawych Zespołów Bólowych i innych często spotykanych zmian narządu ruchu w których ma zastosowanie badanie rentgenowskie. Omówione zostanie również badanie densytometryczne jako specyficzny sposób diagnostyki rentgenowskie dotyczący oceny gęstości kości. Materiał szkolenia jest oparty na bogatych archiwach własnych autorów proponowanego szkolenia.

Prowadzący: dr hab. n med. i n. o zdr. Marek Łyp

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki diagnostyki rentgenowskiej
  2. Diagnostyka rentgenowska wad wrodzonych kręgosłupa
  3. Diagnostyka rentgenowska jałowych martwic kości
  4. Diagnostyka rentgenowska zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów obwodowych
  5. Diagnostyka rentgenowska w zespołach okołostawowych (Periarthritis)
  6. Diagnostyka rentgenowska innych zmian narządu ruchu
  7. Diagnostyka densytometryczna

dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Łyp, prof. WSR prodziekan ds. nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Jest autorem i współautorem ponad dwustu artykułów naukowych i ponad stu dwudziestu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współpracował przez wiele lat z Wydziałem Rehabilitacji AWF w Warszawie oraz Katedrą i Kliniką Rehabilitacji WUM. Jest promotorem ponad trzystu prac licencjackich, magisterskich a ponad pięćset zrecenzował. Prowadzi wykłady dla studentów uniwersytetów w Valencji, Gironie, Toledo, Juen, Chieti-Pescara, Faro i Elche-Alicante.