Diagnozowanie i Leczenie Schorzeń Narządu Ruchu w Ujęciu Biomechanicznym

1560,00 1950,00 

Terminy:
w zależności od części kursu (patrz opis)

Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl

lub zamów poniżej

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Diagnozowanie i Leczenie Schorzeń Narządu Ruchu w Ujęciu Biomechanicznym

Jest to kompleksowe szkolenie z zakresu diagnozowania i leczenia schorzeń kręgosłupa, w trakcie którego uczestnik zdobędzie wiedzę na temat obiektywnego diagnozowania i postępowania terapeutycznego dostosowanego do konkretnej diagnozy.

Szkolenie obejmuje liczne zagadnienia z medycyny opartej na faktach i w pełni porządkuje dotychczas zgromadzoną wiedzę.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:

 • zbieranie i interpretacja informacji dotyczących wywiadu chorobowego,
 • przeprowadzenie badania ortopedycznego,
 • przeprowadzenie badania neurologicznego,
 • interpretacja badań obrazowych w schorzeniach kręgosłupa,
 • analiza obrazu klinicznego na podstawie wiedzy z anatomii funkcjonalnej oraz danych uzyskanych
 • z wywiadu i badania przedmiotowego,
 • diagnostyka różnicowa w obrębie narządu ruchu,
 • określenie diagnozy i klasyfikacja schorzeń kręgosłupa,
 • leczenie przyczynowe ściśle powiązane z ustalonym rozpoznaniem,
 • programowanie procesu terapeutycznego z wykorzystaniem dostępnych możliwości,
 • omówienie możliwości użycia innych form leczenia wspomagającego proces terapeutyczny,
 • analiza czynników zewnętrznych wpływających na przebieg leczenia i rokowania (żółte flagi),
 • analiza informacji sugerujących występowanie poważnych patologii (czerwone flagi).

 

Ponadto uczestnicy otrzymają niezbędnik diagnosty. Ma to za zadanie ułatwić uczestnikom pracę w gabinecie już od pierwszego dnia po odbytym szkoleniu.

Szkolenie składa się z czterech części (4x trzy dni szkoleniowe)

 • Część I – ABC diagnostyki i doboru metod leczenia,
 • Część II – XYZ diagnostyki i doboru metod leczenia,
 • Część III – Od A do Z i ponad horyzonty,
 • Część IV – Od Z do nieskończoności.

Uczestnictwo w każdej części kursu potwierdzone zostaje stosownym certyfikatem. Pozytywny wynik uzyskany podczas nieobligatoryjnego egzaminu, organizowanego na koniec szkolenia, umożliwia lekarzowi lub fizjoterapeucie posługiwanie się tytułem Licencjonowanego Terapeuty MD&T.

Kurs prowadzą Adrian Woźny i Rajmund Tomczakowski 

Część I – ABC diagnostyki i leczenia – na podstawie kręgosłupa lędźwiowego

 • Piątek: 12:00 – 20:00
 • Sobota 9:00 – 19:00
 • Niedziela 9:00 – 17:00

Czas trwania kursu łącznie: 26 godzin

Termin: 26-28.05.2023

Część I wprowadzi Państwa w świat wiarygodnej diagnostyki i leczenia narządu ruchu. Celem nadrzędnym będzie uporządkowanie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy zdobytej na studiach i kursach. Nauczymy Państwa jak gromadzić wiedzę podczas badania podstawowego tak, aby faktycznie można było ją wykorzystać w praktyce klinicznej. Wskażemy, jak należy zbierać i analizować informacje wynikające z wywiadu, tak aby uniknąć błędów wynikających z nieprawidłowej komunikacji z pacjentem oraz przeprowadzimy Państwa krok po kroku przez tajniki prawidłowego wykonania badania przedmiotowego. Następnie przedstawimy proces analizy zgromadzonych danych w oparciu o wiedzę z anatomii funkcjonalnej i umiejętność interpretacji wyników badań obrazowych. Poruszymy też kwestie weryfikacji informacji, które mogą sugerować możliwość występowania poważnych patologii (czerwone flagi) oraz czynników pogarszających rokowania (żółte flagi). Kolejnym krokiem będzie wskazanie drogi do uporządkowania informacji płynących z wszystkich ww. etapów i dokonanie analizy stanu klinicznego pacjenta tak, aby wyodrębnić właściwą diagnozę. Stanie się to podstawą do przekazania Państwu wiedzy, dotyczącej procesu wyboru optymalnej strategii postępowania. Na koniec kursu poruszymy liczne wątki związane z możliwością wykorzystania innych metod leczenia przyczynowego i wspomagającego.

Część II – XYZ diagnostyki leczenia – na podstawie odcinka szyjnego i piersiowego

 • Piątek: 12:00 – 20:00
 • Sobota 9:00 – 19:00
 • Niedziela 9:00 – 17:00

Czas trwania kursu łącznie: 26 godzin

Termin: 07-09.07.2023

Odcinki szyjny i piersiowy kręgosłupa wymagają w pewnych aspektach nieco innego podejścia do przeprowadzenia badania podstawowego. Uwzględniając to, przeprowadzimy Państwa przez meandry związane ze specyfiką zbierania wywiadu, przeprowadzenia badania przedmiotowego, analizy uzyskanych informacji, identyfikacji właściwego rozpoznania oraz wytyczenia optymalnego sposobu leczenia. Tym razem zrobimy to jednak szybciej, bazując na Państwa wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas uczestnictwa w części pierwszej szkolenia, skupiając się głównie na omówieniu istotnych różnic. Uzyskany czas wykorzystamy na uporządkowanie i usystematyzowanie zagadnień dotyczących diagnozowania schorzeń narządu ruchu w aspekcie takich dziedzin jak pediatria, neurologia, interna czy kardiologia. Po tym, uczestnicy przejdą do ćwiczenia zdobytej wiedzy bazując na analizie różnych przypadków , aby sprawdzić swoje umiejętności podczas samodzielnego badania pacjenta. Trening umiejętności diagnostycznych pozwoli Państwu płynnie przejść do etapu wyboru właściwej strategii leczenia, rozpoczynając od danych przypadków klinicznych, a skończywszy na aktywnym uczestnictwie w pokazach badania i leczenia pacjentów. Na koniec przeanalizujemy i wskażemy skuteczne rozwiązania problemów, które powstały w trakcie własnej praktyki klinicznej.

Część III – Od A do Z i ponadto – Rozwiązywanie dylematów Klinicznych

 • Piątek: 12:00 – 20:00
 • Sobota 9:00 – 19:00
 • Niedziela 9:00 – 17:00

Czas trwania kursu łącznie: 26 godzin

Termin: 29.09-01.10.2023

Tym razem, dzięki instrumentom nawigacyjnym zdobytym na poprzednich częściach, wypłyniemy na szerokie wody i wydobędziemy z Państwa twórcze umiejętności kliniczne. Kurs ten ma za zadanie utwierdzić Państwa w przekonaniu, co do posiadania wysokich umiejętności klinicznych i oferuje wiele modułów praktycznych. W trakcie tej części szkolenia, pod okiem Instruktorów, będą Państwo diagnozować pacjentów i wdrażać zaprogramowane przez siebie leczenie, podobnie jak ma to miejsce w gabinecie. Większość kursu jest przeznaczona na pracę z pacjentami w podgrupach. Dzięki temu zdobyte umiejętności pozwolą Państwu na świadome podejmowanie decyzji dotyczących wyboru strategii leczenia zgodnie z najnowszą wiedzą naukową.

Część IV – Od Z do nieskończoności – Czego jeszcze nie wiemy i co możemy lepiej

 • Piątek: 12:00 – 20:00
 • Sobota 9:00 – 19:00
 • Niedziela 9:00 – 17:00

Czas trwania kursu łącznie: 26 godzin

Termin: 08-10.12.2023

W trakcie tej części poruszymy zagadnienia, które wychodzą swoim zakresem poza zdobytą wiedzę. Postaramy się przedstawić rozwiązania mające na celu podejmowanie trafnych decyzji terapeutycznych odnośnie przypadków klinicznych, dla których współczesna medycyna nie znajduje rozwiązań. Uczestnicy, będą mieli okazję zmierzyć się z nietypowymi przypadkami klinicznymi i zdobędą wiedzę na temat interpretacji badań naukowych. Omówimy proces diagnostyki różnicowej oraz próby zastosowania rozsądnych strategii leczenia mechanicznego m.in. dla zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i objawów wegetatywnych wynikających z patologii odcinka szyjnego kręgosłupa, cieśni kanału nadgarstka, niestabilności i kręgozmyków, stenozy kanałowej, czy objawów bólowych nie reagujących jednoznacznie w trakcie badania przedmiotowego. Moduł ten jest również poświęcony omówieniu potencjału diagnostycznego tkwiącego w badaniach dodatkowych i przybliżeniu sposobów współpracy ze specjalistami różnych dziedzin medycyny, tak aby bezpiecznie i skutecznie prowadzić terapię w przypadkach trudnych klinicznie. W trakcie tego szkolenia, otrzymają Państwo solidną dawkę wiedzy od innych specjalistów medycyny, począwszy od stomatologii, aż po neurochirurgię.