Jak motywować siebie i innych? Rola motywacji w biznesie i sporcie. 

199,00 

Termin:
w trakcie ustalania

Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl

Opis

Jak motywować siebie i innych? Rola motywacji w biznesie i sporcie.  

Zapraszamy na warsztaty poświęcone tematowi motywacji z wykorzystaniem aktywnych metod (ćwiczenia indywidualne i w grupach, dyskusja). Warsztaty adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych powyższym tematem.  

Cele warsztatów:  

 • poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu motywowania 
 • uświadomienie jakie czynniki mają wpływ na wzrost motywacji i jej spadek 
 • uświadomienie znaczenia znajomości własnych motywatorów i motywatorów innych osób 

 Program warsztatów: 

 • Jak zdefiniować motywację? Co nas motywuje? 
 • Charakterystyka motywacji wewnętrznej i zewnętrznej 
 • Teorie motywacji i przegląd badań dotyczących motywacji 
 • Przyczyny spadku motywacji 
 • Rola lidera w motywowaniu 
 • Rola informacji zwrotnej w motywowaniu 
 • Motywacja w sporcie 
 • Co motywuje pracowników? Motywowanie zespołów różnorodnych  

Prowadząca: mgr Julita Panufnik