Zabezpieczanie następstw urazów klatki piersiowej w pomocy przedszpitalnej

150,00 

Terminy:
po utworzeniu grupy

Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl

Opis

Czas trwania: 8 godzin

Punkty edukacyjne: 8

Program:

 1. Anatomia i fizjologia układu oddechowego oraz anatomia klatki piersiowej
 2. Najczęstsze przyczyny urazów klatki piersiowej
  • Charakterystyka urazów tępych klatki piersiowej
  • Charakterystyka urazów drążących klatki piersiowej
  • Uszkodzenia układu oddechowego po urazie klatki piersiowej – niewydolność oddechowa
  • Uszkodzenia układu sercowo – naczyniowego po urazie klatki piersiowej niewydolność krążenia
 3. 3. Ocena urazu klatki piersiowej oraz wydolności oddechowej i krążeniowej pacjenta
  • Postępowanie z poszkodowanym z urazem klatki piersiowej
  • Zabezpieczanie odmy opłucnowej otwartej oraz prężnej
  • Zabezpieczanie krwawienia do jamy opłucnej
  • Postępowanie z cepowatą, wiotką i niestabilną klatką piersiową
  • Postępowanie w przypadku tamponady osierdzia
 4. Farmakoterapia po urazie klatki piersiowej
 5. Transport poszkodowanego z urazem klatki piersiowej
  • Symulacje