Biblioterapia – szkolenie online

199,00 

Termin:
w trakcie ustalania

Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl

Opis

Biblioterapia to jedna z metod terapii zajęciowej. Polega na terapeutycznym wykorzystaniu książek, czasopism, pozwalającym uzyskać wsparcie psychiczne, pozytywną zmianę nastroju, a także wzmacnia wiarę we własne możliwości.

Czas trwania: 10h

Szkolenie przeznaczone dla:

 • rodziców
 • pedagogów, psychologów
 • organizatorów czasu wolnego dla dzieci, dorosłych, seniorów
 • bibliotekarzy
 • wszystkich osób zainteresowanych kursem

Program:

 1. Biblioterapia – wyjaśnienie pojęcia
 2. Historia czytania – wszystko zaczyna się od oka. Książka dawniej i dzisiaj. Ilustracja jako pierwsze spotkanie z dziełem sztuki.
 3. Biblioterapia kliniczna
 4. Biblioterapia wychowawcza
 5. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kręgu biblioterapii
  • dzieci i młodzież niepełnosprawne fizyczne
  • dzieci i młodzież przewlekle chore i leczone w szpitalach
  • dzieci i młodzież niedostosowane społecznie
 6. Funkcje książki w procesie wychowawczym
 7. Podstawowe techniki biblioterapeutyczne
 8. Znaczenie biblioterapii w leczeniu dorosłych
 9. Zasady tworzenia procesu biblioterapeutycznego

Osoba prowadząca: dr Barbara Sokołowska